Mijn klantenpagina Inloggen
Algemene Voorwaarden (“AV”)

Algemene Voorwaarden (“AV”)

 
1.       Contractspartijen, toepasselijk recht en toepassingsgebied van de AV
 
Uw contractspartij is:
 
EDITIONS ATLAS SA
Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Zwitserland
Ingeschreven in het handelsregister te: CH-Lausanne, VD
Telefonische klantendienst: 02 808 74 74 (maandag-vrijdag: 11.00 – 17.00)
Klantendienst per e-mail: klantenservice@miriale-tono.ch
 
Deze AV zijn van toepassing op alle huidige of toekomstige commerciële relaties gesloten tussen de vennootschap Editions Atlas SA en een handelingsbekwame natuurlijke persoon boven de 18 jaar die in België gevestigd is of daar zijn verblijfplaats heeft, ingevolge een bestelling van producten van de merken Miriale of Tono via de websites www.miriale.comen/of www.tono.com. Editions Atlas SA heeft het recht om op elk moment deze AV geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te wijzigen of in te trekken. De toepasselijke AV zijn deze die op het moment van de bestelling van kracht zijn en raadpleegbaar zijn op de websites www.miriale.comen www.tono.com.
 
Het verzuim en/of de vertraging in hoofde van Editions Atlas SA bij het inroepen van haar rechten die voortvloeien uit deze AV kan niet beschouwd worden als een afstand van deze rechten, en belet geenszins dat zij deze rechten op enig later tijdstip alsnog uitoefent.            
 
De Websites www.miriale.comen www.tono.com(hierna: “de Websites”) zijn eigendom van en geregistreerd door Editions Atlas SA. De Websites, alsook de commerciële relaties die ontstaan uit de aankoop van producten via deze Websites zijn onderworpen aan het Belgische recht wat betreft de bestellingen die in België worden geplaats.
 
2.       Verkoopsysteem – Flexibele Abonnementenservice zonder afnameverplichting
 
Door uw eerste bestelling bij Editions Atlas SA te plaatsen, wordt u een VIP-klant van onze Flexibele Abonnementenservice zonder afnameverplichting.
 
U maakt zich zorgen omdat u in het verleden al eens problemen hebt ondervonden met abonnementenssystemen waarbij een verplicht aantal mimimum aankopen geldt? Geen zorgen bij Editions Atlas SA. De VIP-klanten van onze Flexibele Abonnementenservice hebben geen enkele afnameverplichting. U kunt eenvoudigweg een zending overslaan of op elk moment uw Flexibele Abonnementenservice opzeggen.
 
Uw voordelen als VIP-klant van Editions Atlas SA:
 
U kunt producten van uitstekende kwaliteit voor een zeer voordelige prijs ontvangen, die eenvoudig en direct bij u thuis geleverd zullen worden. Wij zijn fabrikant van onze eigen producten, en vermijden op deze manier kostelijke tussenpersonen. Op deze manier zijn de prijzen van onze producten zeer competitief.
 
U profiteert als eerste van onze exclusieve modellen. Na uw eerste bestelling bij Editions Atlas SA maken onze stylisten elke twee maanden een nieuwe zending voor u klaar van de collectie die u gekozen heeft. In elke levering vindt u een folder die het volgende voor u uitgekozen model presenteert. U zult uitsluitend de modellen ontvangen die u mooi vindt aangezien u de tijd hebt om in alle rust te beslissen en u op voorhand eenvoudigweg de modellen kunt weigeren die u niet bevallen. U hebt geen enkele verplichting om een minimum aantal leveringen te aanvaarden.
 
Indien u het volgende exclusieve model dat voor u werd geselecteerd niet wenst te ontvangen, kan u dit eenvoudig weigeren binnen de termijn die wordt vermeld op de laatste factuur via de Websites www.miriale.comof www.tono.com(inloggen op “Mijn klantenpagina”), per telefoon door onze 24/24 telefonische klantenservice te contacteren: 0902-88 770 (€ 1,-  per minuut). U kunt ook via e-mail, per post of telefonisch contact opnemen met onze klantenservice. In dat geval ontvangt u de folder, die u het daaropvolgende model presenteert, per post.
-           
-          Indien u een zending niet weigert, zal u automatisch het volgende model ontvangen dat voor u werd uitgekozen binnen de lijn gekozen bij uw bestelling of bij de laatste zending (bijvoorbeeld “slip”, “string” of “shorty” voor Miriale Luxury, “boxer cotton”, “slip cotton” of “boxer modal” voor Tono Classics) en in de maat die het laatst werd aangegeven. Het is uiteraard mogelijk om uw lijn en uw maat te wijzigen (via de Websites op “Mijn klantenpagina” of per telefoon via onze telefonische klantendienst klantenservice).
 
-          Uw abonnement als VIP-klant van onze Flexibele Abonnementenservice blijft in werking zolang u dit wenst. U blijft vrij om de zendingen op elk moment stop te zetten door uw Flexibele Abonnementenservice op te zeggen.
 
-          De volgende verzendingen van onze verschillende collecties bestaan uit onderstaande artikelen:
 
Miriale Luxury: een lingerie-set (1 beha +1  slip of string of shorty)
 
Tono Underwear : 2 slips cotton of 2 boxers cotton of 2 boxers modal
Tono Socks : 3 paar zwarte sokken
 
De aktuele prijzen staan duidelijk op de website van onze collecties aangegeven.
 
Wij noteren uw maat zodat u zeker bent dat onze nieuwe producten u steeds perfect zullen passen.
 
U kunt steeds bijpassende extra bestellingen plaatsen aan een voordelige prijs.
 
U beschikt over een wettelijk vastgesteld herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst van de goederen, gevolgd door 14 dagen teruggaverecht. De kosten van terugzending van de goederen komen voor uw rekening  (cf. artikel 8).
 
Indien u in België gevestigd bent of uw woonplaats kiest, kan u een overeenkomst met Editions Atlas SA sluiten in het Frans of in het Nederlands.
 
U wenst een levering te weigeren of de Flexibele Abonnementenservice op te zeggen – dit is zeer eenvoudig: neem uw klantennummer (aangeduid op uw laatste factuur) en log in op de Website www.miriale.comof www.tono.comop “Mijn klantenpagina”
of
-      Per e-mail: klantenservice@miriale-tono.ch
-      Telefonisch: 02 808 74 74 (maandag tot vrijdag: 11.00 – 17.00)
-      Per post: Editions Atlas SA, Route des Dragons 7, CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Zwitserland
 
3.       Prijs
 
Alle vermelde prijzen zijn in Euro, BTW inbegrepen, uitgezonderd verzendkosten. De geldige prijzen op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Indien er een verschil is tussen de prijzen vermeld op de Websites en de prijzen vermeld in deze AV, zullen de laagste prijzen van toepassing zijn.
 
Wij zijn niet verplicht om u de producten te leveren aan een onjuiste prijs (zelfs na verzending van onze ontvangstbevestiging van de bestelling), indien de foute prijs vanzelfsprekend en kenmerkend is en redelijkerwijze als zodanig door u kon worden herkend.
 
4.       Essentiële karaktereigenschappen van de producten
 
De voorgestelde producten zijn in detail beschreven in onze gedrukte documentatie en op onze Websites www.miriale.comenwww.tono.com. De foto’s geven een globaal beeld van elk artikel. Omwille van technische informaticaredenen kunnen zich afwijken in kleur voordoen.
 
De beschikbare maten zijn duidelijk opgelijst op het internet. Op onze Websites www.miriale.comen www.tono.comis een lijst met alle maten beschikbaar. De producten die worden verkocht onder de merknaam Miriale en Tono zijn in overeenstemming met de reglementering en de wetten die van kracht zijn in België.
 
5.       Verloop van de bestelling, het sluiten van de overeenkomst en het bewijs daarvan
 
De bestelling van producten van Editions Atlas SA overeenkomstig deze AV kunnen uitsluitend geplaatst worden door de klanten die in België gevestigd zijn.
 
Het aanbod van goederen op www.miriale.comof www.tono.combetreft geen definitief aanbod vanuit juridisch oogpunt, maar wel een aanzetting tot bestelling. Hoewel wij ons inspannen om te verzekeren dat alle gegevens die worden aangegeven op de Websites nauwkeurig zijn, kunnen zich toch fouten voordoen.
 
Er is sprake van een definitief aanbod van zodra de klant zijn bestelling verzendt.
 
De klant bevestigt zijn bestelling door het vakje “Ja, ik heb de Algemene Voorwaarden (incl. de instructies voor herroeping en informatie over mijn wettelijke rechten als consument) gelezen en aanvaard” aan te vinken. Op deze manier bevestigt de klant dat hij de inhoud van de AV gelezen en aanvaard heeft. Door dit vakje aan te vinken bevestigt de klant in het bijzonder zijn deelname aan onze Flexibele Abonnementsdienst als VIP-klant zonder verplichting om een minimaal aantal leveringen te aanvaarden. Als VIP-klant ontvangt u automatisch, indien u dit wenst, opeenvolgende verzendingen op regelmatige tijdstippen. Voor meer details kunt u artikel 2 van deze AV raadplegen. Door op de knop “KOPEN” te klikken bevestigt en verzendt de klant zijn besteling.

De klant ontvangt een elektronisch bericht waarin de ontvangst van zijn bestelling wordt bevestigd. De bevestiging van de bestelling bevat een overzicht van de bestelde producten, de verkoopvoorwaarden, evenals de geldende AV (incl. de instructies voor herroeping). Deze bestelling wordt vervolgens verwerkt en verzonden door Editions Atlas SA.


6.       Betaling
 
Uw goederen worden u samen met een factuur en een overschrijvingsformulier geleverd. De factuur herneemt de lijst van alle bestelde producten in het mandje alsook hun prijzen. Omwille van logistieke redenen, kan een levering opgedeeld worden in verscheidene pakketjes. U geniet van een termijn van 30 dagen om de factuur te voldoen.
Als een factuur niet op tijd wordt betaald, wordt er een vriendelijke betalingsherinnering gestuurd. Als de openstaande factuur/facturen niet wordt/worden betaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de herinnering, wordt er een aanmaning verstuurd. Editions Atlas SA rekent per verstuurde aanmaning een bedrag van 4,00 EUR aan om de gemaakte aanmaningskosten te dekken.
 
7.       Levering
 
De goederen worden uitsluitend door de post rechtstreeks bij u geleverd.
Wij hebben niet de verplichtingen om het gehele aanbod in alle regio’s en alle landen te leveren. De levering zal uitsluitend plaatsvinden in de landen die zijn aangegeven op de Websites www.miriale.comof www.tono.com.
 
De verzendkosten die momenteel voor onze VIP-klanten van kracht zijn worden opgelijst onder artikel 2 van huidige AV. Bovendien worden de verzendingskosten eveneens vermeld op de aanbodpagina van onze Websites.
 
Omwille van de grote vraag naar ons uniek aanbod op de Europese markt, kan de leveringstermijn voor de 1e levering zich uitstrekken tot 2 à 3 weken na ontvangst van de bestelling. Wij danken u voor uw begrip. In ieder geval worden de producten u geleverd binnen de 30 dagen na uw bestelling.
 
De nieuwe klanten van onze Flexibele Abonnementenservice genieten van een ontdekkingsaanbod, dat een welkomstaanbod aan een uitzonderlijke prijs is. Het ontdekkingsaanbod is beperkt tot één aanbod per gezin en per collectie.


8.       Uw herroepingsrecht
 
U hebt het wettelijke recht uw bestelling te herroepen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelde producten en het recht de artikelen binnen 14 dagen te retourneren, samen met het onderstaande herroepingsformulier.
In geval van herroeping van uw bestelling binnen de bovenvermelde termijn, betalen wij u alle door u uitgevoerde betalingen terug, daarin begrepen de leveringskosten. Wij zullen de terugbetaling verrichten door middel van de betalingswijze die u heeft gekozen voor de initiële transactie. Indien u voor een andere leveringswijze dan de standaard door ons voorgestelde goedkoopste leveringswijze kiest (levering door de Post), zullen de bijkomende leveringskosten u niet terugbetaald worden. De kosten om de goederen terug te sturen zijn te uwen laste.
 
Wij betalen de door u gestorte bedragen terug van zodra wij alle producten terug hebben ontvangen waarvan u de bestelling hebt geannuleerd. De bestelling is uitsluitend op een correcte wijze geannuleerd indien wij de producten ontvangen binnen de 14 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Wij wijzen u erop dat wij de goederen niet kunnen terugnemen indien deze beschadigd zijn door een ongeschikt gebruik of een beschadigde verpakking.
 
U kunt uw herroepingsrecht laten gelden en ons op de hoogte brengen van uw beslissing per aangetekend schrijven of per e-mail:
Voorbeeldherroepingsformulier
Per aangetekend schrijven:
 
Editions Atlas SA
Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Zwitserland
per e-mail :klantenservice@miriale-tono.ch
 
Gelieve de terug te geven goederen te versturen naar:

Editions Atlas SA
Rte des Dragons 7
CH - 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Switzerland

of

Miriale – Tono ,
Postbus 7208
3109 AA Schiedam
The Netherlands


 
Voorbeeldherroepingsformulier downloaden
 
9.       Terugzenden van goederen, garantie
 
De toegekende garantie komt overeen met de wettelijke bepalingen ter zake.
 
U kunt eveneens uw wettelijk herroepingsrecht binnen de 14 dagen doen gelden, en ons de goederen binnen deze termijn terugsturen, zonder enige reden te hoeven opgeven.
 
Wij danken u om de kwaliteit en hoeveelheid van de goederen onmiddellijk tijdens de levering te willen controleren. De zichtbare gebreken dienen ten laatste binnen de dertig (30) kalenderdagen na de levering gemeld worden per brief of per e-mail (klantenservice@miriale-tono.ch).
 
De verborgen gebreken dienen ten laatste binnen de dertig (30) kalenderdagen volgend op de ontdekking van het verborgen gebrek gemeld worden per brief of per e-mail (klantenservice@miriale-tono.ch). Deze klachten zijn niet meer ontvankelijk na verloop van drie (3) maanden volgend op de levering van de goederen.
 
Indien een artikel een gebrek vertoont, hebt u het recht om dit binnen de wettelijke herroepingstermijn zonder kosten in te ruilen.
 
Wij wijzen u erop dat wij de goederen niet kunnen omruilen indien deze beschadigd zijn door een ongeschikt gebruik of een beschadigde verpakking.
Gelieve de terug te geven goederen te versturen naar:

Editions Atlas SA, Rte des Dragons 7, CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Switzerland
of
Miriale – Tono , Postbus 7208, 3109 AA Schiedam, The Netherlands

 
10.   Gegevensbescherming
 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken en om onze nieuwigheden en aanboden aan u voor te leggen.
 
Op het moment dat u een bestelling plaatst via onze Websites of via eender ander welk middel, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan Editions Atlas SA om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en ons privacy-beleid (zie “Privacy-beleid” op onze Websites).
 
Indien u onze informatie en interessante aanboden niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment verzetten tegen het gebruik, de verwerking en de overdracht van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden door dit te melden per brief of per e-mail aanklantenservice@miriale-tono.ch. Dit heeft evenwel geen invloed op de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw bestelling. Na ontvangst van uw verzet zullen wij uw gegevens uitsluitend nog voor de verwerking van uw bestelling gebruiken, en zullen wij u geen publiciteitsdocumenten, daarin begrepen onze catalogi, meer toesturen.
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot  bescherming van de persoonlijke levenssfeer en met ons Privacy-beleid.
 
11.   Aansprakelijkheid
 
Ondanks alle zorg die wordt besteed aan de ontwikkeling en het onderhoud van onze Websites www.miriale.comen www.tono.com, kunnen wij fouten, onduidelijkheden of weglatingen niet geheel uitsluiten. Bovendien is het mogelijk dat er zich een probleem voordoet tijdens het tot stand brengen van de verbinding met de internetpagina’s, of dat de verbinding wordt verbroken. Wij weigeren elke verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade in dit verband.
 
Op onze Websites www.miriale.comen www.tono.comverwijzen wij door naar andere internetsites door middel van hyperlinks. Voor deze hyperlinks verklaren wij uitdrukkelijk dat wij geen enkele invloed hebben op het voorkomen en op de inhoud van de websites naar waar deze hyperlinks verwijzen. De provider of de uitbater van de betreffende site is verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. de inhoud van de pagina’s naar waar wordt verwezen werd gecontroleerd op het moment dat de hyperlink werd geplaatst teneinde eventuele inbreuken op het recht vast te stellen en te controleren of er geen illegale inhoud aanwezig was op het moment van het vestigen van de hyperlink. Nochtans is het voor ons redelijkerwijze niet mogelijk om op permanente basis de inhoud van de pagina’s naar waar wij verwijzen te controleren, zonder enig concreet vermoeden van een inbreuk op de wet. Wij verwijderen de hyperlink onmiddellijk indien wij kennis nemen van een schending van de wet.
 
Geen der partijen is aansprakelijk voor vertragingen of niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle (Overmacht), met uitzondering van de betalingsverplichtingen. Overmacht omvat, niet-limitatief volgende omstandigheden: oorlog, rellen, oproer, ernstige verstoring in de beveiliging van het internet, technische storingen, stakingen, onbevoegde toegang en/of binnendringing in de servers van de Website, stakingen van alle aard, natuurrampen en faling van computers of telefoons.
 
12.   Intellectuele eigendomsrechten en handelsrechten
 
Miriale en Tono zijn geregistreerde merken van de Zwitserse vennootschap Editions Atlas SA, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Cheseaux-sur-Lausanne. Alle rechten van deze merken zijn voorbehouden.
 
De Websites www.miriale.comen www.tono.com, alsook hun verschillende elementen, en meer in het bijzonder hun inhoud (foto’s, teksten, presentaties, merken, logo’s, motieven, modellen, etc.), alsook de daarmee verband houdende software zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en andere handelsrechten, voorbehouden aan de eigenaars van deze rechten.
 
Elk geheel of gedeeltelijk gebruik, elke gehele of gedeeltelijke reproductie, voorstelling of verdeling van deze elementen is strikt verboden. Het gebruik in het kader van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld kopieën gecreëerd door de cliënt voor uitsluitend private doeleinden zonder aanpassing of vervalsing van de inhoud, is evenwel uitgesloten van dit verbod.
 
13.   Deelbaarheid
 
Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, of in strijd zou zijn met dwingend recht of de openbare orde, dan zal deze bepaling (voor zover zij ongeldig of onuitvoerbaar is) geen effect hebben en wordt geacht niet te zijn opgenomen in de deze Algemene Verkoopvoorwaarden, maar zonder enige van de overige bepalingen ongeldig te maken. De partijen moeten dan alle redelijke inspanningen leveren om de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen te vervangen door een geldige en afdwingbare, vervangende bepaling waarvan het effect zo dicht mogelijk aansluit bij het beoogde effect van de ongeldige, niet-afdwingbare bepaling.
 
14.   Klachten en contact
 
Indien u klachten heeft danken wij u om zich te wenden tot onze klantendienst:
 
Editions Atlas SA
Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Zwitserland
Telefonische klantendienst: 02 808 74 74 (maandag tot vrijdag: 11.00 – 17.00)
E-mail : klantenservice@miriale-tono.ch
15. Klachten
Met ingang van 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting bereid. Dit geeft de consument de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot een online bestelling zonder tussenkomst van een rechter op te lossen.
Het platform voor geschillenregeling is onder de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/bereikbaar.
naar de Hoofdpagina